مرکز خرید بازار قدیم درگهان (ندارد)

بازار قدیم درگهان
اطلاعات مرکز خرید
شهر قشم
وب سایت Website
آدرس فارسی قشم خیابان ناخدا
آدرس انگلیسی ندارد

توضیحات مرکز خرید بازار قدیم درگهان قشم

بازار قدیم درگهان بازاری چند راستهایی است که درست در کنار سایر پاساژهای منطقه واقع شده است. در این بازار تنها لباس به فروش میرسد. اگر کمی حوصله به خرج دهید قطعا در این بازار قدیمی میتوانید لباسهای باکیفیتی را با قیمتهای بسیار اندک پیدا کنید. بسیاری از لباسهای این بازار از چین وارد میشود.