مرکز خرید آریتوم (Shopping-Entertainment Complex Atrium)

آریتوم
اطلاعات مرکز خرید
شهر مسکو
وب سایت Website
آدرس فارسی ندارد
آدرس انگلیسی Zemlyanoy Val St., 33, Moscow 105064, Russia

توضیحات مرکز خرید آریتوم مسکو

این مرکز خرید تا ایستگاه مترو فقط سه دقیقه فاصله دارد.

آریتوم دارای سه طبقه و تعداد زیادی فروشگاه و مکان جذابی برای وقت گذراندن است.