آتشکده ورهرام (ندارد)

آتشکده ورهرام
اطلاعات جاذبه گردشگری آتشکده ورهرام
شهر یزد
وب سایت Website
آدرس فارسی شهر یزد، خیابان آیت الله کاشانی
آدرس انگلیسی ندارد

توضیحات آتشکده ورهرام یزد

آتشی که ۱۵۰۰ سال است خاموش نشده است! آتشکده ی ورهرام که به آتشکده ی بهرام مشهور است محلی برای نگهداری آتش مقدس زرشتی و نیایشگاهی برای زرتشتیان می باشد. آتش درون این مکان ۱۵۰۰ سال است که روشن مانده و بازدیدکنندگان آن می توانند از پشت شیشه که آتش در آن قسمتش قرار دارد آتشکده را ببیند.